PRODOCS

MISIUNEA NOASTRĂ

VIZIUNEA NOASTRĂ

OBIECTIVE

Ultimile noutăți

OBIECTIVE

Dezvoltare

Dezvoltarea de programe/servicii sociale care să răspundă nevoilor reale ale copiilor, tinerilor și persoanelor în situație vulnerabilă.

Susținerea

Susținerea drepturilor persoanelor cu risc de marginalizare și excluziune socială.

Îmbunătățirea

Inițierea și susținerea unor inițiative de dezvoltare cu focusarea pe parteneriatul local, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții.

despre ccaf

AO Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS” este fondată la 24 septembrie 2007 ca rezultat al proiectului ,,Tutelarea drepturilor copilăriei şi adolescenţei prin formarea operatorilor sociali şi realizarea intervenţiilor educative teritoriale de recuperare şi prevenire a problemei minorilor’’, implementat de  ONG-ul ,,PRO.DO.C.S”, Italia, în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chișinău. Proiect care a avut ca finalitate crearea Asociației Obștești Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS”.

  • Încredere şi Prietenie
  • Pasiune
  • Responsabilitate şi lucrul bine făcut
  • Creativitate pentru Progres