Proiect ” Incluziunea socio - școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”

Perioada de desfășurare: 2015 – 2016 (proiect pilot), 2017 – 2019 (I fază a proiectului).

Scurta descriere a proiectului:

Proiectul a fost implementat Asociația Obștească ”PRODOCS” (anterior Asociația Obștească ”Centrul Copilărie, Adolescență și Familie „PRODOCS”) cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția

În perioada 2015 – 2016, proiectul a fost implementat în mun. Chișinău în 3 centre de plasament (Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, Centrul Casa Gavroche și Centru de plasament temporar pentru copii) și 3 instituții de învățământ ( Liceul Teoretic ”Nicolae Sulac”, Liceul Teoretic ”Vasile Lupu” și Gimnaziul ”I. Luca Caragiale”).

În perioada 2017 – 2019, proiectul a fost implementat în 6 localități (Anenii Noi, Călărași, Hâncești, Telenești, Drochia, Ștefan Vodă). 

Scopul proiectului: Îmbunătățirea accesul la educație de calitate pentru copii în situație vulnerabilă prin  sporirea șanselor  de integrare.

Impact planificat:

 • Mediul școlar este adaptat la necesitățile copiilor din centrele de plasament
 • Colegii copiilor din centrele de plasament și părinții acestora sunt informați despre educația incluzivă.
 • Direcțiile asistență socială și protecția familiei și direcțiile raionale responsabile de domeniul educației din regiunile partenere identifică soluții de cofinanțare a activităților de suport școlar pentru copii din centrele de plasament

Beneficiarii proiectului: 

9 Centre de plasament temporar pentru copii:

Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie din mun. Chișinău

Centrul Casa Gavroche din mun. Chișinău

Centru de plasament temporar pentru copil din mun. Chișinău

Centrul pentru plasament ”Brândușa” din mun. Hâncești

Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala or. Anenii Noi

Centrul de plasament “Aproape de tine”, or. Telenești

Centrul de plasament pentru copii in situații de risc, “Căldura casei”, or. Drochia

Centrul de asistență specializată și plasament temporar „ Epitrop”, or. Călărași

Centrul pentru copii in situație de risc, or. Ștefan Vodă.

10 Instituții de învățămînt

Liceul Teoretic cu Profil de Arte ”Nicolae Sulac” din Chișinău

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, or. Chișinău

Gimnaziul ”Ion Luca Caragiale”, or. Chișinău

Liceul Teoretic ”Vasile Lupu”, or. Chișinău

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi

Gimnaziul ”Ion Creangă”, sat Țânțăreni, or. Anenii Noi

Gimnaziu “Mihai Viteazu”, or. Hâncești

Gimnaziul “Mihai Eminescu”, or. Telenești

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare, or. Drochia

Gimnaziu ”Ion Creangă”, or. Călărași

Liceul Teoretic ”Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă,

Școala primară ”Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă

Autoritățile publice locale nivel II din 6 localități: Direcțiile Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcțiile raionale responsabile de domeniul educației 

Activități desfășurate:

  • Organizarea activităților de suport școlar pentru copii din centre de plasament.
  • Organizarea suportului individualizat al cadrului didactic de sprijin.
  • Organizarea activităților de socializare și comunicare.
 • Organizarea activităților de sensibilizare pentru copii tipici și părinții acestora.
 • Studiul necesităților necesităților de instruire pentru si angajații din centre de plasament.
 • Organizarea sesiunilor de informare pentru profesori
 • Organizarea sesiunilor de mentorat pentru  angajații din centre de plasament.
 • Organizarea meselor rotunde cu participarea autorităților publice locale de nivel II responsabile de domeniul asistenței sociale și protecția familiei, domeniul educației. 

Rezultate obținute:

 • Au beneficiat de suport școlar 203 copii din centrele de plasament
 • Performanțele școlare ale copiilor din centrele plasament s-au îmbunătățit cu 5,07% față de anul 2017 
 • Absențele copiilor din centrele de plasament s-au redus cu 48,3% față de anul 2017
 • 1126 de colegi ai copiilor din centre de plasament participanți la 4 module ale activităților de sensibilizare
 • 300 de părinți ai copiilor tipici participanți la 16 activități de sensibilizare
 • 172 profesori și 88 angajați ai centrelor de plasament și-au îmbunătățit abilitățile de lucru cu copii în situație vulnerabilă 
 • 65 reprezentanți ai autorităților publice locale din domeniu au participat la sesiunile de lobby și advocacy în domeniul educației incluziune
 • A fost îmbunătățit procesul de comunicare între centrele de plasament, instituțiile de învățământ, autoritățile publice locale de nivelul II și comunitate în scopul asigurării dreptului la o educație de calitate pentru copii din centrele de plasament.

Document elaborat în cadrul proiectului: Ghid practic privind incluziunea socio – educațională a copiilor în situație vulnerabilă din centrele de plasament temporar ( Vezi )

Raport 2015    Raport 2016    Raport 2017    Raport 2018    Raport 2019

   Perioada de desfășurare: 2020 – 2022

   Scurta descriere a proiectului:

   Proiectul este implementat de Asociația Obștească ”PRODOCS” cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția

   Scopul proiectului: Îmbunătățirea accesul la educație de calitate pentru copii în situație vulnerabilă prin  sporirea șanselor  de integrare.

    Rezultate așteptate/impact

 • Mediul socio-școlar este adaptat la necesitățile copiilor din situații vulnerabile
 • Proceduri de monitorizare post plasament a incluziunii socio-școlare a copiilor îmbunătățite prin intermediul cooperării intersectoriale

    Beneficiarii proiectului: 

    7 Centre de plasament temporar pentru copii:

 • Centrul pentru plasament ”Brândușa” din mun. Hâncești
 • Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala or. Anenii Noi
 • Centrul de plasament “Aproape de tine”, or. Telenești
 • Centrul de plasament pentru copii in situații de risc, “Căldura casei”, or. Drochia
 • Centrul de asistență specializată și plasament temporar „ Epitrop”, or. Călărași
 • Centrul pentru copii in situație de risc, or. Ștefan Vodă.
 • Centrul de asistență socială din satul Olănești, or. Ștefan-Vodă.

               10 instituții de învățământ

 • Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi
 • Liceul Teoretic ”Mihai Lomonosov” mun. Hâncești
 • Gimnaziul “Mihai Viteazu”, mun. Hâncești
 • Gimnaziul “Mihai Eminescu”, or. Telenești
 • Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare, or. Drochia
 • Gimnaziu ”Ion Creangă”, or. Călărași
 • Liceul Teoretic ”Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă,
 • Liceul Teoretic ”B.P. Hașdeu” satul Olănești, or. Ștefan Vodă,
 • Școala primară ”Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă

       Autoritățile publice locale nivel II din 6 localități: Direcțiile Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcțiile raionale responsabile de domeniul educației

      Autoritățile publice locale nivel I (primarii și consiliile locale) din localitățile a căror copii sunt plasați în centrele de plasament

      Activități planificate:

 • §  Organizarea activităților de suport școlar pentru copii din centre de plasament.
 • §  Organizarea activităților de socializare și comunicare.
 • §  Organizarea activităților de sensibilizare pentru copii tipici și părinții acestora.
 • §  Activități educaționale pentru a dezvolta abilitățile de viață și carieră.
 • §  Studiul necesităților necesităților de instruire pentru si angajații din centre de plasament.
 • §  Organizarea sesiunilor de informare/mentorat pentru profesori
 • §  Organizarea sesiunilor de mentorat pentru  angajații din centre de plasament.
 • §  Schimb intersectorial între APL din regiunile partenere și APL din România pentru consolidarea capacităților de aplicare a mecanismelor de cooperare inter-sectorială pentru incluziunea socio-educativă a copiilor aflați în situații vulnerabile.
 • §  Ateliere practice cu direcțiile raionale responsabile de domeniul asistenței sociale și educației în domeniul fundraising .
 • §  Analiza documentelor instituțiilor de învățământ privind segmentul incluziunii socio  școlare a copiilor din situații vulnerabilă