PRODOCS

… Pe timpuri oamenii își scriau scrisori… sau despre dezvoltarea abilităților de comunicare în veacul nostru.

”Cum să comunicăm asertiv” , ”Comunicarea mijloc de socializare”, ”Soluționarea contructivă a conflictelor”,   au fost  unele din tematicile  activităților de socializare și comunicare  pentru copii organizate în Centrul de asistență specializată și plasament temporar “Epitrop”, or. Călărași
Agenda activităților  au cuprins :

          Activități de spargerea gheții

          Activitatea „Cum mă simt eu astăzi?”.

          Braistorming ”comunicarea”.

          Definirea noțiunii de ”comunicare”.

          Bloc informațional: ”Stilurile de comunicare”. Lucrul în grup.

          Prezentarea video ”Comunicarea asertivă”.

          Joc de rol ”Exemplificarea stilurilor de comunicare”. Exercițiul ”o poveste”.

          Tipuri de soluționare constructivă  a conflictelor

          Incheierea activității. Jocul ”Bagajul activității”.

 

De la teorie generală la practică concretă în înțelegerea fenomenului de comunicare asertivă, rolul scrisului în comunicare, rolul emoțiilor, a prezenței fizice, a uniunii sufletești, a empatiei în comunicarea om – om , toate acestea participanții le- au aflat și discutat cu moderatorul Dna Nacu Ecaterina. O caldă și amicală îmbrățișare copiilor care prin puritatea sa ne dau lecții și nouă, celor mari.
CCAF PRODOCS COMUNICĂ ASERTIV COPIILOR LECȚII PENTRU VIAȚĂ!!!

Detalii de la activitate link 

”ALĂTURI DE COPILUL MEU”

”ALĂTURI DE COPILUL MEU”  a fost  tematica atelierului destinat părinților copiilor tipici  din cele 8 instituții educaționale partenere.

Ferm convinși că educația de acasă este temelia ființei umane, vrem să ajutăm părinții să își recapete rolul social și să il realizeze cu mândrie, demnitate și cu randament părintesc maxim.

Activități educaționale și de sensibilizare pentru părinții colegilor de clasă ai copiilor din centre de plasament, au fost realizate in perioada mai – decembrie 2018  in contextul proiectului ”Incluziunea socio- școlară a copiilor în situație vulnerabilă în sistemul educațional”.  Pe parcursul acestei perioade am putut aduna la o discuție de la inimă la inimă 245 de părinți din Anenii Noi, Calarasi, Drochia, Hîncești, Telelești și Stefan Voda.  Cele mai sensibile și solicitate subiecte au fost: lipsa comunicării părinte – copil; conflictele intergenerationale si  modalitățile de gestionare a acestora, precum si educarea toleranței.

Ca impact al acestor activități copii în situație vulnerabilă au avut parte de invitații în familie pentru weekend, organizarea zilelor de naștere și au participat la diverse excursii.

 CCAF Prodocs SUSține părinȚII !!!

A3

A7

A8