Echipa PRODOCS

Echipa de Management a PRODOCS este condusă de Președintele Asociației, care raportează către membrii Consiliului de Administrare al Asociației și Adunării Generale a membrilor Asociației.

Adunarea Generală alege Președintele si membrii Consiliului de Administrație, care lucrează pe baza de voluntariat. Consiliul de Administrare își asuma responsabilitatea pentru aprobarea politicilor, strategiei și bugetului Asociației, pentru asigurarea unei bune conduceri a asociației, dar si pentru identificarea unor noi surse de strângere de fonduri și a unor noi parteneri.

Președintele Asociației                                                                                                                 Cristina Cușchevici                                                                                                                         cuschevici.cristina@gmail.com

Consiliul de Administrație                                                                                                          Cristina Coroban                                                                                                                             responsabil managementul proiectelor                                                                               corobank@gmail.com                                                                                                                         Petru Cotoman   

Manager financiar                                                                                                                         Mariana Gurduza                                                                                                                             mgurduza@gmail.com   

 Asistent proiecte                                                                                                                                      Ina Gorcea                                                                                                                                                 ao.prodocs@gmail.com                                                                                                              

   Specialist monitorizare și evaluare                                                                                       Victoria Catanoi                                                                                                                             victoriacatanoi.edu@gmail.com

Echipa locală

Marin Grigoraș, coordonator local Drochia

Larisa Dragomir, coordonator local Hîncești

Svetlana Balan, coorodonator local Anenii Noi

Olga Stratan, coordonatorlocal Călărași

Angela Sîrbu, coordonator local, Telenești

Lina Dascal, coorodonator local, Ștefan Vodă

Echipa PRODOCS reprezintă un grup de oameni care au dorința de a ajuta copii din centrele de plasament și specialiștii din instituțiile de stat responsabile de asistența și protecția acestora, pentru a contribui la acordarea unei educații de calitate acestor copii și șansa de a se integra în societate, șansa de a deveni adulți responsabili.