PRODOCS

Asociația Obștească ”Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS”” este fondată în septembrie 2007 ca rezultat al proiectului ,,Tutelarea drepturilor copilăriei şi adolescenţei prin formarea operatorilor sociali şi realizarea intervenţiilor educative teritoriale de recuperare şi prevenire a problemei minorilor’’, implementat de  ONG-ul ,,PRO.DO.C.S” Italia în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chișinău.

  • Dezvoltarea de programe/servicii sociale care să răspundă nevoilor reale ale copiilor, tinerilor și persoanelor în situație vulnerabilă.
  • Susținerea drepturilor persoanelor cu risc de marginalizare și excluziune socială. 
  • Inițierea și susținerea unor inițiative de dezvoltare cu focusarea pe parteneriatul local, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții.

Viziune externă: Copiii și familiile aflate în situaţii de risc beneficiază de servicii socio-educative calitative.

Viziune internă: AO “CCAF “PRODOCS” demonstrează credibilitate ca partener ce oferă servicii socio- educative de calitate.

Misiune : de a dezvolta serviciile socio- educative complementare pentru persoanele aflate în situații de risc în scopul sporirii gradului  de independenţă  și asigurării incluziunii sociale.

Echipa CCAF PRODOCS  este formată din oameni diferiţi, uniți de următoarele valori împărtăşite:

  • Încredere şi Prietenie

Pentru noi, orice colaborare începe prin sinceritate şi comunicare deschisă. Aşa cultivăm încredere.

  • Pasiune

Timpul se opreşte atunci când eşti absorbit de ceea ce faci. Alegem proiectele şi rolurile care ne hrănesc pasiunea şi ne valorifică potenţialul. Căutăm bucuria şi partea interactivă în tot ceea ce facem.

  • Responsabilitate şi lucrul bine făcut

Detaliile fac diferenţa. Investim energie în a gândi lucrurile până la capăt. Apoi le realizăm până la capăt.

  • Creativitate pentru Progres

Ne place să ne jucăm cu idei. Ne punem imaginaţia la lucru şi construim viziuni ambiţioase despre viitor. Alegem să investim în ideile care fac diferenţa pentru o lume mai bună, cu oameni mai fericiţi.


Activitatea Asociația


2018 Ianuarie – Decembrie, AO “CCAF “PRODOCS” a implementat  proiectul  „Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”, (II etapă) cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția.

Proiectul a aplicat aceeași stategie din 2017, care a contribuit la garantarea accesului la educație de calitate pentru copiii în situație vulnerabilă, cu extinderea în alte 3 raioane (Drochia, Telenești, Ștefan- Vodă). Proiectul se desfășoară în : Centrul Raional de Consiliere Familială şi Copii în Situații de Risc “CĂLDURA CASEI”, or. Drochia; Centrul de Plasament pentru Copii Separați de Părinți “APROAPE DE TINE”, or. Telenești; Centrul pentru Copii în Situație de Risc, or. Ștefan – Vodă.

Parteneri în implementarea proiectului: Direcțiile Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei și Direcţiile  Generale Învăţământ din raioanele: Hâncești, Călărași, Anenii Noi, Telenești, Ștefan- Vodă, Drochia.

2017 Februarie – Decembrie, AO “CCAF “PRODOCS” a implementat  proiectul  „Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”, (I etapă) cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția.

Beneficiarii proiectului: Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie (CCAF), or. Chișinău; Centrul de Reabilitare Socială a Copiilor “Casa Gavroche”, or. Chișinău; Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’, or. Anenii Noi ; Centrul de Plasament “BRÂNDUȘA”, mun. Hâncești; Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar “EPITROP”, or. Călărași

Partenerii proiectului: Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Direcțiile Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei și Direcţiile  Generale Învăţământ din raioanele: Hâncești, Călărași și Anenii Noi.


Ianuarie – Decembrie 2016, a fost implentat proiectul Incluziunea socio-școlara a copiilor in situatie vulnerabila in sistemul educational, sustinut financiar de Fundația pentru Copii PESTALOZZI. Partenerii proiectului: Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și Centrul „Speranța”. Proiectul a fost implementat in  Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac” Liceul Teoretic „Vasile Lupi” și Gimnaziul „I. Luca Caragiale” și  Centrele: Centrul pentru Copilarie, Adolescență și Familie, Casa Gavroche si Centru de plasament temporar din Chișinău. 

2016 Februarie – Decembrie, O. CCAF „PRODOCS” a implementat proiectul „Integrarea socio-profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile”, susținut finaciar de Fundația Est-Europeană, care a asigurat servicii de calitate privind integrarea socio- profesională a tinerilor din centrele de plasament orientate direct pe nevoile beneficiarilor. Prin abordarea individualizată propusă în cadrul proiectului cei 30 de  tineri au avut posibilitatea de a- și alege o profesie care să le  permită valorificarea fondului de aptitudini, deprinderi, prin dezvoltarea personală complexă. 


2015 Februarie – 2016 Decembrie, A.O. CCAF ‚,PRODOCS” a implementat proiectul „Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii „Pestalozzi”, din Elveția. Partenerii proiectului: Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac” din Chișinău și Centrul „Speranța”. 

2010 August, Microproiectul ,,Dezvoltarea abilităților teatrale”. Finanțator Asociația ,,PRO.DO.C.S”, Italia. Beneficiari fiind tineri cu abilități artistice din comunitățile: s. Camenca, r. Glodeni; s. Pituşca, r. Călăraşi; s. Ciobalaccia, r. Cantemir; or. Fălești; or. Criuleni; Chișinău. Tinerii au beneficiat de instruire în decursul a 2 săptămâni cu actori de la Teatru Național  ,,Mihai Eminescu”.

2009 Iulie – August, Microproiectul ,,Tabără de Teatru social’’. Finanţator Asociaţia de teatru din Castalia, Italia. Proiect realizat pentru copiii din familii social-vulnerabile din comunitățile: s. Camenca, r. Glodeni; s. Pituşca, r. Călăraşi; s. Ciobalaccia, r. Cantemir; s. Șestaci, r. Șoldănești; or. Fălești; or. Criuleni. Au participat 35 de beneficiari și 6 operatori socio-educativi. Tabăra s-a organizat în s. Hîjdieni, r. Glodeni.

2009 Octombrie – 2010 Septembrie, Microproiectul ,,Inițiative de participare civică”. Finațator FOCSIV, Italia, cofinanțator Asociația ,,PRO.DO.C.S.”. În cadrul proiectului dat 2 voluntari din Italia au activat în Centrele din Camenca, Ciobalaccia și Criuleni, organizând curs de studiere a limbii italiene, chitară, teatru de păpuși.

2008 Februarie – 2011 Februarie, AO ,,CCAF PRODOCS” a fost partener  în proiectul de cooperare internaţională ,,Crearea reţelei integrate de Centre pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie’’. Finanţatori: Ministerul Afacerilor Externe al Italiei; Asociația ,,PRO.DO.C.S’’, Italia; AO Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS”. Obiectivul proiectului a fost constituirea Centrelor pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie în localităţile : s. Camenca, r. Glodeni; s. Pituşca, r. Călăraşi; s. Ciobalaccia, r. Cantemir; s. Șestaci, r. Șoldănești; or. Fălești; or. Criuleni. Centrele create au prestat servicii socio- educative pentru copiii din comunitate precum: suport școlar, activități instructiv – educative pentru copii și părinți, activități artistice, dans popular, tehnici de aplicaţii, lucru cu materiale din natură ș.a. O altă componentă de intervenție ținea de referirea cazurilor beneficiarilor Centrelor la servicii de suport și asistență și realizarea microproiectelor de intrevenție individualizată pentru beneficiarii din grupuri vulnerabile.

2008 Martie – Iulie, Microproiectul ,,Teatru Social şi confecţionarea păpuşilor’’. Finanţator Asociaţia de teatru din Castalia, Italia. Proiectul a avut ca obiectiv formarea abilităţilor de confecţionare a păpuşilor. Beneficiarii proiectului au fost 20 pedagogi- organizatori din Centrele comunitare  ale Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chișinău.