Despre PRODOCS

28
26
25
9

AO Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS” este fondată în septembrie 2007 ca rezultat al proiectului ,,Tutelarea drepturilor copilăriei şi adolescenţei prin formarea operatorilor sociali şi realizarea intervenţiilor educative teritoriale de recuperare şi prevenire a problemei minorilor’’, implementat de  ONG-ul ,,PRO.DO.C.S”, Italia, î100n parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chișinău. Proiect care a avut ca finalitate crearea Asociației Obștești Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS”.