[:en]Durata de implementare: 36 de luni ( 2020 – 2022)

Scopul proiectului constă în oferirea copiilor aflați în situații vulnerabile din centrele de plasament șanse de a se integra în societate și mai multe oportunități de angajare.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Obștească ”Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie ”PRODOCS”, în parteneriat cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Familiei și Direcțiile Educație din raioanele : Anenii Noi, Hîncești, Drochia, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă.

Beneficiari direcți: 7 centre de plasament temporar pentru copii și 10 instituții de învățământ din 6 raioane ale țării.

Grup țintă: copii din familii vulnerabile plasați în centrele de plasament din regiunile partenere, părinții sau familia extinsă a copiilor din situații de risc, instituțiile de învățământ din regiunile partenere, autoritățile publice locale de nivel I și II și comunitate.

Activități și rezultate: Implementarea proiectului va contribui la adaptarea mediului socio – școlar la cerințele copiilor în situație vulnerabilă din centrele de plasament, precum și la îmbunătățirea cooperării inter-sectoriale dintre autoritățile și structurile locale responsabile de asigurarea protecției copilului.

Proiectul conține activități de suport școlar pentru copii din centrele de plasament, activități de sensibilizare pentru copii, colegii lor și părinții acestora, activități orientate pentru părinții și/sau familiile extinse ale copiilor din centrele de plasament, sesiuni de instruiri pentru cadrele didactice, colectivul centrelor de plasament, precum și sesiuni de mentorat pentru autoritățile locale.

Proiectul este finanțat de către Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția, cod proiect 513`005

[:ru]Durata de implementare: 36 de luni ( 2020 – 2022)

Scopul proiectului constă în oferirea copiilor aflați în situații vulnerabile din centrele de plasament șanse de a se integra în societate și mai multe oportunități de angajare.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Obștească ”Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie ”PRODOCS”, în parteneriat cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Familiei și Direcțiile Educație din raioanele : Anenii Noi, Hîncești, Drochia, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă.

Beneficiari direcți: 7 centre de plasament temporar pentru copii și 10 instituții de învățământ din 6 raioane ale țării.

Grup țintă: copii din familii vulnerabile plasați în centrele de plasament din regiunile partenere, părinții sau familia extinsă a copiilor din situații de risc, instituțiile de învățământ din regiunile partenere, autoritățile publice locale de nivel I și II și comunitate.

Activități și rezultate: Implementarea proiectului va contribui la adaptarea mediului socio – școlar la cerințele copiilor în situație vulnerabilă din centrele de plasament, precum și la îmbunătățirea cooperării inter-sectoriale dintre autoritățile și structurile locale responsabile de asigurarea protecției copilului.

Proiectul conține activități de suport școlar pentru copii din centrele de plasament, activități de sensibilizare pentru copii, colegii lor și părinții acestora, activități orientate pentru părinții și/sau familiile extinse ale copiilor din centrele de plasament, sesiuni de instruiri pentru cadrele didactice, colectivul centrelor de plasament, precum și sesiuni de mentorat pentru autoritățile locale.

Proiectul este finanțat de către Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția, cod proiect 513`005

[:ro]Durata de implementare: 36 de luni ( 2020 – 2022)

Scopul proiectului constă în oferirea copiilor aflați în situații vulnerabile din centrele de plasament șanse de a se integra în societate și mai multe oportunități de angajare.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Obștească ”Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie ”PRODOCS”, în parteneriat cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Familiei și Direcțiile Educație din raioanele : Anenii Noi, Hîncești, Drochia, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă.

Beneficiari direcți: 7 centre de plasament temporar pentru copii și 10 instituții de învățământ din 6 raioane ale țării.

Grup țintă: copii din familii vulnerabile plasați în centrele de plasament din regiunile partenere, părinții sau familia extinsă a copiilor din situații de risc, instituțiile de învățământ din regiunile partenere, autoritățile publice locale de nivel I și II și comunitate.

Activități și rezultate: Implementarea proiectului va contribui la adaptarea mediului socio – școlar la cerințele copiilor în situație vulnerabilă din centrele de plasament, precum și la îmbunătățirea cooperării inter-sectoriale dintre autoritățile și structurile locale responsabile de asigurarea protecției copilului.

Proiectul conține activități de suport școlar pentru copii din centrele de plasament, activități de sensibilizare pentru copii, colegii lor și părinții acestora, activități orientate pentru părinții și/sau familiile extinse ale copiilor din centrele de plasament, sesiuni de instruiri pentru cadrele didactice, colectivul centrelor de plasament, precum și sesiuni de mentorat pentru autoritățile locale.

Proiectul este finanțat de către Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția, cod proiect 513`005[:]